top of page

טיולי גמלאים

לכבוד הוא לי להדריך גמלאים. אנשים צמאי דעת ורבי ניסיון, המעשירים את הטיול בחווייותיהם האישיות.
טיולי הגמלאים פרוסים בכל הארץ ומותאמים ליכולת הקבוצה, הליכות קצרות, עצירות לשירותים ואכילה, עושר של תוכן. 
אשמח לפרט אפשרויות על פי צרכי הקבוצה ולבנות עימכם יחדיו תוכנית לסיורים.
bottom of page