top of page

סיבוב מוצא, מה מסתתר משני צדי הכביש

 
​​מי שנוסע במאה קמ"ש לירושלים חולף מעל פינה מופלאה עתירת נוף, טבע, ומורשת. חוצים מתחת לגשר אל בית ילין ובית הכנסת העתיק של מוצא, המספרים את סיפור ההתיישבות בארץ בעליה הראשונה. ליד עמודי גשר הכביש המהיר שרידי ממגורות ומקדש מתקופת מלכות יהודה.
משם עולים למבשרת ציון להפסקת צהריים ולאחריה מסלול הליכה בטבע במורד נחל חלילים, והמשך בעמק הארזים ועינות תלם - מעיינות ניקבה ושרידי התיישבות חקלאית. לאחר הליכה נעימה בטבע, חוברים להסעה ולסיום עולים לאנדרטת אסון התאומים המרשימה.ה סיור מסתיים בביקור במפעל Yvel שהוא הרבה יותר ממפעל תכשיטים, הוא פרויקט חברתי מרגש לקליטת עליה.
bottom of page