top of page

בעקבות קבורה יהודית

הסיור עוקב אחר את התופעות הייחודיות לעם היהודי, שיטות הקבורה בעת המקראית. דרכי הקבורה, שהשתנו במהלך הדורות מסייעות בהבנת התרבות היהודית וחיבורה לארץ. הסיור מתחיל בכתף הינום, בחצר מרכז מורשת בגין. קבורת בית ראשון, שם נמצאה הכתובת "ברכת הכוהנים" המוקדמת ביותר. משם הליכה אל מערות קבורה של בית שני, המכונים "קברי בית הורדוס". משם ניסע למאוזוליאום של רמת אשכול, שחזיתו מזכירה את חזית המקדש.
לאחר ארוחת צהריים בצובה, נצא לסיור רגלי אל בית הקברות המקראי של צובה, שם נראה גם מקווה טהרה ומתקנים חקלאיים נוספים.
bottom of page