top of page

בעקבות הצלבנים

הדרך לירושלים הייתה בימי הצלבנים דרך אסטרטגית. הסיור עובר בין המצודות הצלבניות שבדרך לירושלים. כל מודה והסיפור שלה. נתחיל בשפלה במבצר לטרון – לה טורון דה שבלייה - מבצר הפרשים, ושרידי הכנסייה באמאוס. משם נעלה בשער הגיא ונמשיך לחווה החקלאית אקווה בלה, ולאבו-גוש למנזר הבנדיקטיני, שם נפגוש את האח אוליבייה, דמות ציורית ומפתיעה. נעבור ליד מצודת הקסטל (ממנה לא שרד דבר). לאחר הפסקת צהריים בצובה נעלה למצודת בלמונט עליו נבנה הכפר צובה. ומשם נמשיך לצפון ירושלים לנבי סמואל – הר השמחה, ממנו ראו הצלבנים את ירושלים לראשונה.
bottom of page